Seminarium eksperckie „Kościół w Polsce – dziedzictwo, działanie, przyszłość”

1 czerwca 2016 | Autor | Kategoria: Aktualności, Galeria, Media o nas

31 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Zespołu Rezydencji Belweder-Klonowa w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie pt. „Kościół w Polsce – dziedzictwo, działanie, przyszłość”. Podczas jego trwania eksperci zaangażowani w projekt przedstawili oraz omówili wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej, którego celem było m.in. sprawdzenie, jaką wiedzą na temat Chrztu Polski oraz historii Kościoła dysponują Polacy. 

W seminarium wzięli udział: dr hab. Sławomir Sowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Paweł Kowal (Instytut Nauk Politycznych PAN), dr Bartłomiej Biskup (Uniwersytet Warszawski) oraz red. Tomasz Krzyżak (Sekretarz Działu Krajowego dziennika „Rzeczpospolita”). Wymienione powyżej osoby należą (wraz z innymi znamienitymi postaciami) do grona ekspertów zaangażowanych w projekt.

W wystąpieniach rozpoczynających spotkanie wyraźnie zaakcentowano potrzebę realizacji tego typu badań, które nie tylko weryfikują pewne powszechne przekonania, ale przyczyniają się przede wszystkim do popularyzacji wiedzy o Chrzcie Polski oraz chrześcijańskich korzeniach naszego kraju.

„Z badania jednoznacznie wynika, i nie jest to dużym zaskoczeniem, że Polacy, co do zasady, hołdują wartościom konserwatywnym” – zauważył dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślił również, że bardzo wysoka jest znajomość kluczowych dat oraz postaci związanych z Chrztem Polski, co zaskakuje, ale jest równocześnie bardzo optymistycznym prognostykiem. Dr Biskup skomentował także wyniki dotyczące najważniejszych, zdaniem Polaków, osobistości Kościoła „Te postaci, które są dobrze opowiedziane, o których zostały zrealizowane np. filmy czy działania edukacyjne, zdecydowanie zyskują w sondażach. Dobrze, że będziecie przygotowywać scenariusze lekcyjne, to niezwykle istotne”. Naukowiec  zaakcentował również, że często społeczny odbiór poszczególnych osób drastycznie różni się od oceny dokonywanej przez historyków.

Zdaniem dr. hab. Sławomira Sowińskiego, prof. UKSW „Zbyt mało jest  badań, które próbują patrzeć na naszą religijność przez pryzmat kapitału społecznego, bez którego nie może funkcjonować, ani państwo, ani żadna wspólnota. Są one niezbędne dla właściwego rozpoznawania naszej tożsamości”. Ekspert zwrócił uwagę, że Polacy postrzegają najważniejsze postaci w historii polskiego Kościoła w kategoriach mocno historycznych – przypisując im w większym stopniu cnoty o charakterze ”heroicznym”, aniżeli „codziennym”.

„Warto byłoby także zająć się tym, czy my jako katolickie społeczeństwo jesteśmy przygotowani do funkcjonowania w świecie, który w dużym stopniu był budowany w oparciu o etykę protestancką. Jak nasz polski katolicyzm odnajduje się w rzeczywistości kapitalizmu, jak wpływa na jego kształt i funkcjonowanie” – mówił dr hab. Sławomir Sowiński w dalszej części wystąpienia. „Badania pokazują, że tak jak nie było ciągłości państwa polskiego przez tysiąc lat, tak brakuje nam pewnej ciągłości pamięci – to szczególnie widać po tym, że ważne postaci z historii Kościoła, ale żyjące w odległych czasach, są uznawane przez Polaków za „mniej wybitne” od współczesnych” – kontynuował.

Redaktor Tomasz Krzyżak zwrócił uwagę, że zdecydowanie warto i powinno się rozmawiać o znaczeniu Chrztu Polski, ponieważ już niebawem będziemy świadkami wydarzenia, które symbolicznie domknie obchody 1050. rocznicy tego wydarzenia –  papież Franciszek, podczas swojej wizyty w Polsce, odprawi jubileuszową Mszę Świętą na Jasnej Górze.

Sekretarz działu krajowego „Rzeczpospolitej” komentując słowa przedmówców o wybitnych postaciach polskiego KK zauważył: „Kościołowi hierarhicznemu zależy, żeby właśnie te postacie promować”. Jego zdaniem symptomatyczne są tutaj wyniki Kardynała Bolesława Kominka (orędownika pojednania polsko-niemieckiego, o którym zaczęto więcej mówić dopiero 5-10 lat temu) oraz bp Wilhelma Pluty (administratora apostolski w Gorzowie Wielkopolskim, później długoletniego pasterza tej diecezji) – obydwaj zyskują w badaniach, choć wcześniej nie byli raczej powszechnie znani.

„Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek osób wskazujących znajomość nazwiska swojeg proboszcza, biskupa, czy nawet prymasa” – zwrócił uwagę red. Krzyżak. W jego opinii oznacza to, nawet jeśli są to tylko wskazania deklaratywne, że Polacy uważają tę wiedzę oraz te sprawy za istotne.

„W tym badaniu wyraźnie odbija się taka tożsamość martyrologiczna, tożsamość ideowa społeczeństwa, także w odniesieniu do kościoła” – ocenił Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zwrócił uwagę, że w świadomości Polaków następuje „redukcja historii kościoła do ostatnich 100 lat”. „Dla mnie, jako historyka to jest zrozumiałe, mamy taką pamięć i ta pamięć dotyczy zazwyczaj tego czasu, który pamiętamy lub który pozostaje w pamięci rodzinnej” – mówił.

Seminarium w mediach:

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

732