Młodzież wspiera współpracę polsko-ukraińską

3 listopada 2016 | Autor | Kategoria: Aktualności

Poniżej prezentujemy Państwu materiały, które w ramach warsztatów opracowali uczestnicy polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży pn. „Łączy nas przyszłość”.

Są to koncepcje, których realizacja będzie przyczyniać się do budowy postaw otwartości i dialogu pomiędzy Polakami oraz Ukraińcami. Nie ulega wątpliwości, że wymagają doprecyzowania pod kątem możliwości organizacyjnych, finansowych, logistycznych, etc., ale w naszym przekonaniu właśnie to stanowi ich podstawową wartość. Nie chcieliśmy dawać gotowych rozwiązań, narzucać własnych schematów myślowych – podjęliśmy natomiast wysiłek, aby fiszki miały charakter inspiracji, skłaniały do dalszej refleksji nad podejmowanymi tematami i prowadziły do własnych, autonomicznych wniosków. Uważamy, że tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma dwóch identycznych sposobów percepcji świata – pragniemy uwolnić  energię młodych ludzi.

W ramach realizacji projektu, młodzież biorąca w nim udział, przygotowała także poradnik dotyczący współpracy polsko-ukraińskiej oraz rekomendacje służące jej wzmacnianiu. Ponadto, nasi eksperci służą pomocą, jeżeli zdecydujecie się na realizację jakiegokolwiek projektu o tematyce polsko – ukraińskiej oraz proobywatelskiej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych zawartych w zakładce „Kontakt”.

Propozycje fiszek projektowych:

 1. Studenci ukraińscy w Polsce. Statystyka, problemy, mapa, gdzie się osiedlają, skutki ekonomiczne i społeczne dla małych miejscowości, skutki dla mniejszych uczelni, problemy z adaptacją, przegląd literatury, wywiady ze studentami, wywiady z przedstawicielami uczelni, samorządu itd. Elementem projektu byłaby analiza długofalowych skutków dla polskiego rynku pracy. Kluczowe byłyby wywiady, ale to podnosi koszty. Projekt kończą rekomendacje.
 2.  Polski biznes na Ukrainie – perspektywy. Doświadczenia, problemy, badanie metodą wywiadów polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą biznesy na Ukrainie a także takich, którzy się próbowali zaangażować bez powodzenia. Co jest główną barierą w kontaktach gospodarczych z Ukrainą, jak je można przezwyciężyć? Jaka jest rola państwa, dyplomacji itd.
 3. Finasowanie szkół w ramach reformy samorządowej. Na obecnym etapie reformy samorządowej na Ukrainie kluczową kwestą będzie ustalenie zasad finansowania samorządów. Wizyta studyjna, spotkanie eksperckie, pokazanie dobrych i złych skutków funkcjonowania polskiego systemu subwencji oświatowej, problem małych wiejskich szkół itd.) plus opracowanie.
 4. Droga do Europy w krajach postsowieckich – Polska, Ukraina, analiza porównawcza. Polskie doświadczenia, przedstawione przez przedstawicieli wybranych sektorów: administracyjnej, medialnej, trzeciego sektora. Analiza potencjału polskiej soft power. Konferencja, połączona z dyskusjami panelowymi, publikacja pokonferencyjna.
 5. Euromajdan, jako przykład poświęcenia dla europejskich wartości. Projekt można zrealizować np. w formie wywiadów z uczestnikami oraz obywatelami krajów europejskich – zarówno z obszaru postsowieckiego (Polska), jak i zachodniej części UE – np. Holandii lub Niemiec. Analiza porównawcza, dyskusja ukraińsko – “europejska (UE)” o przyczynach oraz konsekwencjach Rewolucji Godności. Ukraińcy, jako najbardziej europejscy Europejczycy?
 6. Wpływ procesów dezinformacyjnych na wzajemne relacje Polski i Ukrainy. Analiza zagrożenia, wypracowanie koncepcji mechanizmów zapobiegających. Projekt kończy konferencja oraz publikacja. Interesująca wydaje się także kampania społeczna uwrażliwiająca na dezinformację – może być poprzedzona badaniem stanu faktycznego i newralgicznych obszarów.
 7. Wpływ mediów na rozwój społeczeństwa obywatelskiego –  analiza stanu faktycznego w Polsce i na Ukrainie, publikacja poświęcona tej kwestii. Ponadto, warsztaty dla polskich i ukraińskich dziennikarzy (lub np. studentów dziennikarstwa), prowadzone przez wysoko wyspecjalizowanych praktyków
 8. Polsko – Ukraińskie wsparcie w okresach przełomu. Opracowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów polskich I ukraińskich, dotyczących tematyki projektu. Miałyby one za zadanie umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy o momentach, które przyczyniają się do budowy wspólnej przyszłości, wypełniając istniejący w tym obszarze brak świadomości. Równolegle film i kampania społeczna.
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

665