PROGRAM „EUROPA-BEZPIECZEŃSTWO-ENERGIA”

4 kwietnia 2012 | Autor | Kategoria: Programy

Celem programu jest stały monitoring sytuacji na europejskiej arenie energetycznej oraz wypracowywanie rozwiązań dla polskiej polityki w tym zakresie. To również poszukiwanie rozwiązań na rzecz integracji i wielopłaszczyznowej współpracy instytucjonalnej
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. www.ebe.org.pl

1)    Europa patrzy na Wschód – obszary współpracy energetycznej z krajami
b. ZSRR: Forum Europa Przyszłość Energia w ramach realizacji projektu pragnie opisać związki między krajami b. ZSRR a Unią Europejską w dziedzinie energetyki. Chodzi również o promocję współpracy Polski z krajami regionu przy europejskich projektach energetycznych na wschodzie.

2)    „Od ulotki do bloga – nowoczesne formy promowania wolności i demokracji”: Każda epoka charakteryzuje się swoistymi metodami walki o wolność i prawdę
w życiu publicznym. Kiedyś taką rolę odgrywały ulotki, obecnie tę samą funkcję pełnią blogi. Projekt zakłada przedstawienie osób, które wykorzystują Internet do promowania wolności. Wysiłki młodego pokolenia opozycjonistów, narażających życie za demokrację zasługują na szczególną uwagę. Należy wyróżnić ich działalność oraz pokazać znaczenie tej formy komunikacji w walce z cenzurą. Jak dla „trzeciej fali demokratyzacji” ważne znaczenie miał podziemny ruch wydawniczy, tak dla współczesnych zmian nowe formy komunikacji.

3)     „Euroentuzjaści czy eurosceptycy? Miejsce Polski i Czech w dzisiejszej Europie”: Głównym celem projektu jest wsparcie budowy sieci współpracy ośrodków akademickich, rządowych instytucji analitycznych i organizacji pozarządowych zainteresowanych stałą współpracą polsko-czeską. Istniejąca od paru lat (2009) Polsko-Czeska Platforma Analityczna tylko częściowo wypełnia tą lukę, a w ostatnim roku wyraźnie jej działalność nieco osłabła. Projekt ma szanse być nowym impulsem dla tego rodzaju współpracy, a co ważniejsze jego celem jest jej rozszerzenie
o silny komponent współpracy akademickiej, którego rezultatem może być budowanie wspólnych zespołów badawczych, organizowanie programów wymiany studentów i doktorantów, wzbudzanie naukowego zainteresowania wzajemnymi relacjami.

4)    Konferencja pt. ,,Gaz łupkowy – raport korzyści”: W debacie publicznej na arenie UE ścierają się różne poglądy na temat kwestii gazu łupkowego. Forsowane są także różne koncepcje podejścia do niej – zaczynając od całkowitego odrzucenia (raport dla Komisji Jo Leinena w PE) po pełną aprobatę (kampania informacyjna prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w PE). Wydaje się jednak, że w debacie na ten temat głos zwolenników wydobycia i rozwoju branży jest dużo słabiej słyszalny. Należy wesprzeć działania polskiego rządu na rzecz promocji tego sektora energetyki. Tę promocję powinna wesprzeć rzeczowa argumentacja i pozytywne przykłady z innych państw.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

1848