„Polacy na Wschodzie – nasze zobowiązanie”. Relacja z wyjazdu szkoleniowego do Lwowa 2-3 kwietnia 2016 r.

13 kwietnia 2016 | Autor | Kategoria: Aktualności, Galeria

Projekt „Polacy na Wschodzie – nasze zobowiązanie”, którego Partnerem Strategicznym jest Fundacja PZU, nabiera rozpędu. W dniach 2 – 3 kwietnia odbył się wyjazd szkoleniowy do Lwowa, którego celem było przygotowanie nauczycieli do efektywnego wykorzystania materiałów edukacyjnych i zapoznanie z działalnością polskich organizacji działających na terytorium Ukrainy. W czasie spotkania, odbywającego się w bardzo serdecznej atmosferze, nie zabrakło wątków oficjalnych – podczas jego otwarcia prelekcję wygłosił Pan Wiesław Mazur – Konsul Generalny RP we Lwowie.

Wyjazd został podzielony na dwie części – konferencyjną i kulturoznawczą. Pierwsza rozpoczęła się w sobotę (2 kwietnia) i została w pełni poświęcona zagadnieniom związanym z przygotowanymi materiałami dydaktycznymi oraz funkcjonowaniem polskich organizacji pozarządowych na Wschodzie. Wartym podkreślenia jest fakt, że nie miała ona stricte wykładowego charakteru i stanowiła raczej formę konwersatorium – zaowocowało to wieloma niezwykle interesującymi dyskusjami oraz pytaniami.

Podczas otwarcia konferencji przedstawiciele FEdE podkreślali, że ideą przyświecającą organizatorom i partnerom projektu (na czele z Fundacją PZU -Partnerem Strategicznym) jest przekonanie, że formowanie postawy otwartości wobec Rodaków zamieszkujących poza wschodnią granicą naszego kraju powinno być oparte na rzetelnej, wieloaspektowej wiedzy. Tylko dzięki takiemu fundamentowi będzie miała ona charakter trwały i pomoże lepiej zrozumieć trudności z jakimi borykają się każdego dnia.

Po wystąpieniu Konsula Generalnego RP we Lwowie oraz przedstawicieli organizatorów, eksperci odpowiedzialni za przygotowanie materiałów dydaktycznych (Maciej Podbielkowski i Maciej Małagocki) zaprezentowali nie tylko ich najważniejsze założenia, ale także sugerowane (najbardziej efektywne) sposoby prowadzenia lekcji w szkołach ponadpodstawowych. Podkreślili również, że obszerna zawartość merytoryczna tek edukacyjnych oraz przystępna forma prezentowanych informacji, pozostawiają nauczycielom znaczną swobodę w prowadzeniu zajęć.

Dalsza część konferencji to przede wszystkim inspirujące rozmowy z dyplomatami, ekspertami oraz osobami polskiego pochodzenia, którym przyszło żyć i funkcjonować na Ukrainie. Byli wśród nich: Pan Marian Orlikowski (Konsul, kierownik wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie), Pan Jacek Żur (wieloletni konsul we Lwowie, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Pani Maria Osidacz (dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku), Pan Władysław Kuczyński (23-letni uczestnik wojny w Donbasie, pracownik Konsulatu Generalnego we Lwowie), dr Paweł Kowal (były wiceminister spraw zagranicznych, historyk, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych PAN), Pan Eugeniusz Sało (redaktor „Kuriera Galicyjskiego) oraz Pani Irena Hałamaj (prezes Fundacji „Dajmy Nadzieję”).

Dzień drugi był czasem przeznaczonym na poznawanie uroków miasta – ze szczególnym naciskiem na miejsca, budynki i wydarzenia związane z polską kulturą oraz historią. Nad częścią merytoryczną czuwał Pan Aleksander Strojny (historyk, przewodnik, wybitny znawca Lwowa, autor wielu publikacji o tym mieście).

W relacjach uczestników wyjazdu, co dla organizatorów stanowi szczególną satysfakcję, przebijał się zauważalny wzrost zrozumienia dla potrzeb Polaków na Wschodzie. Owocem takiej postawy są liczne zapowiedzi rozwijania działań w tym kierunku oraz nawiązywania osobistych relacji z organizacjami, których zadaniem jest troska o mieszkających tam rodaków.

Projekt „Polacy na Wschodzie – nasze zobowiązanie” jest inicjatywą realizowaną przez Fundację Energia dla Europy dzięki strategicznej współpracy z Fundacją PZU.

Przedsięwzięcie jest skierowane głównie do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych – gimnazjów, liceów i techników. W jego ramach przygotowano tekę edukacyjną składająca się z pięciu scenariuszy lekcyjnych i pomocy naukowych.

Po przeprowadzeniu w szkołach lekcji poświęconych Polakom na Wschodzie obędzie się konkurs dla uczniów, który nie tylko pozwoli zweryfikować ich wiedzę, ale przyczyni się także do popularyzacji zainteresowania poruszanymi zagadnieniami. Jego laureaci wezmą udział w dwudniowej wycieczce do Muzeum Emigracji w Gdyni.

Zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i po jego zakończeniu, zostaną przeprowadzone precyzyjne badania, które zweryfikują skutki edukacyjne podjętych działań oraz wskażą obszary sprawiające uczniom największe trudności. Ich wyniki pozwolą doskonalić program i staną się niezwykle interesującym obiektem analiz.

W projekcie bierze udział 84 klasy (gimnazja, licea, technika), w których uczy się ponad 2000 osób, mieszkających w pięciu województwach: na Mazowszu, Podkarpaciu, Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Warto mieć jednak na uwadze, że liczba uczestników systematycznie rośnie.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
Tagi: , , , ,

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

1216