PROGRAM „OBSERWATORIUM RODZINNE 2012”

4 kwietnia 2012 | Autor | Kategoria: Programy

Celem programu jest analizowanie rozwiązań społecznych związanych
z demografią i problematyką wspierania rodziny w krajach Unii Europejskiej i innych państwach Europy środkowej i wschodniej oraz przygotowywanie rekomendacji do działania na tym polu, szczególnie w kontekście działań instytucji publicznych w Polsce oraz na forum UE. www.obserwatoriumrodzinne.pl

1)    Kongres „Rodzina. Demografia. Przyszłość”: Dyskusja na temat prawa rodziny w ujęciu konstytucyjnym, nauki społecznej Kościoła, praw ekonomicznych. Organizatorzy planują poruszyć między innymi tematy dotyczące demografii, prognozy dla Europy Środkowej, sposobów zapobiegania klęsce demograficznej. Celem projektu jest powstanie zespołu ekspertów o nazwie Obserwatorium Rodzinne, którego głównym zadaniem będzie opiniowanie stanu rozwiązań prorodzinnych w formie oświadczeń oceniających projekty ustaw, pomysły MEN oraz próba wskazania praw rodziny i wypracowanie optymalnego modelu wsparcia rodziny przez państwo i w konsekwencji poprawa niekorzystnej tendencji demograficznej. Kongres będzie miał swoją kontynuację w Brukseli.

2)    „Obserwatorium Rodzinne”: Projekt ma na celu analizę doświadczeń w prowadzeniu polityki na rzecz rodziny w państwach Unii Europejskiej oraz jej wschodnich sąsiadów (Rosja, Ukraina) pod kątem efektywności polityki prorodzinnej. Ponadto, projekt zakłada stały monitoring ustawodawstwa polskiego i europejskiego pod kątem polityki na rzecz rodziny oraz przygotowanie rekomendacji dla instytucji publicznych w UE i Polsce.

3)    Raport z badań dotyczących polityki rodzinnej: Fundacja prowadzi badania opinii społecznej, które pozwolą zobrazować stan polskiej rodziny i zidentyfikują najważniejsze jej problemy. Z badań powstanie raport oraz wnioski dla instytucji publicznych.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

1828