O Fundacji

Fundacja Energia dla Europy jest polską organizacja pozarządową, której celem jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz projektowania, inicjowania i wspierania rozwiązań w zakresie polityki ustrojowej i rodzinnej w Polsce.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz rozwoju i umacniania międzynarodowej pozycji Polski jej bezpieczeństwa energetycznego oraz działań na rzecz maksymalizacji zaangażowania Polski w rozwój współpracy środkowoeuropejskiej i więzi transatlantyckich. Ponadto Fundacja prowadzi działalność wspomagającą rozwój aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez popularyzację wiedzy o prawie i ustroju oraz promowanie i wspieranie podejmowania takiej działalności.

FEdE prowadzi badania opinii społecznej, sporządza analizy, raporty i ekspertyzy związane z realizowaniem przez państwo zadań w sferze ustrojowej, energetycznej i rodzinnej. Fundacja przygotowuje i wspiera projekty mające na celu usprawnienie i racjonalizację polityki państwa w zakresie ustroju, gospodarki oraz polityki społecznej. Ponadto Fundacja merytorycznie i finansowo wspiera rozwój aktywności obywatelskiej Polaków, a także wspomaga szeroko rozumianą działalności w sferze kultury.

FEdE współpracuje z organami administracji, organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. Organizuje konferencje i seminaria eksperckie.

STATUT FUNDACJI

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji
Jakub Kajmowicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Marzena Kozak

Członek Zarządu Fundacji
Marek Dąbkowski

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter