O Fundacji

Fundacja Energia dla Europy jest polską organizacja pozarządową, której celem jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz projektowania, inicjowania i wspierania rozwiązań w zakresie polityki ustrojowej i rodzinnej w Polsce.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz rozwoju i umacniania międzynarodowej pozycji Polski jej bezpieczeństwa energetycznego oraz działań na rzecz maksymalizacji zaangażowania Polski w rozwój współpracy środkowoeuropejskiej i więzi transatlantyckich. Ponadto Fundacja prowadzi działalność wspomagającą rozwój aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez popularyzację wiedzy o prawie i ustroju oraz promowanie i wspieranie podejmowania takiej działalności.

FEdE prowadzi badania opinii społecznej, sporządza analizy, raporty i ekspertyzy związane z realizowaniem przez państwo zadań w sferze ustrojowej, energetycznej i rodzinnej. Fundacja przygotowuje i wspiera projekty mające na celu usprawnienie i racjonalizację polityki państwa w zakresie ustroju, gospodarki oraz polityki społecznej. Ponadto Fundacja merytorycznie i finansowo wspiera rozwój aktywności obywatelskiej Polaków, a także wspomaga szeroko rozumianą działalności w sferze kultury.

FEdE współpracuje z organami administracji, organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. Organizuje konferencje i seminaria eksperckie. Obecnie Fundacja FEdE prowadzi trzy kluczowe projekty Obserwatorium Rodzinne oraz Europa Bezpieczeństwo Energia oraz Ukraiński Łącznik.

STATUT FUNDACJI

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie merytoryczne

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji
Jakub Kajmowicz
e-mail: j.kajmowicz@fede.org.pl

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Marzena Kozak

Członek Zarządu Fundacji
Marek Dąbkowski

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter