Mocne i słabe strony współpracy nauki z biznesem [RAPORT]

13 lutego 2017 | Autor | Kategoria: Aktualności

Z radością informujemy o zakończeniu pierwszego etapu projektu „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju”.

Zrealizowane w jego ramach badania objęły swoim zasięgiem m.in. takie kwestie jak: świadomość powiązań nauki z gospodarką, postawy wobec tego zjawiska, największe przeszkody w podejmowaniu współpracy oraz jej preferowany tryb.

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody jakościowej i dwóch komplementarnych technik badawczych:

  • Zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI-fokusy) w odniesieniu do ludzi nauki.
  • Indywidualnych wywiadów pogłębionych – respondentami byli tutaj przedsiębiorcy mający doświadczenia (lub będący zainteresowani nabyciem takowego) współpracą ze światem nauki.

Uzyskane rezultaty zostaną uwzględnione w procesie przygotowywania programu Akademii Strategicznej Analizy Politycznej oraz publikacji poświęconej roli think-tanków w systemie społeczno-gospodarczym współczesnych państw.

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze konkluzje płynące z badań, informując równocześnie, że z chęcią udostępnimy pełny raport wszystkim zainteresowanym osobom oraz instytucjom – w razie potrzeby prosimy o kontakt.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

326