Fundator

Paweł Kowal

Urodzony 22 lipca 1975 r. w Rzeszowie. W latach 1994–1998 studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów działał w Kole Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc między innymi jego wiceprezesem.

Od 1996 do 1998 studiował pod kierunkiem prof. Krystyny Kersten w Collegium Invisibile w Warszawie. W latach 1996–1998 był członkiem Polskiej Rady Młodzieży, był również prezesem Klubu Jagiellońskiego w Krakowie.

1998–1999 dyrektor programu „Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki” w Ośrodku Myśli Politycznej w Krakowie.

W latach 1998–2000 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. był naczelnikiem wydziału w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadał m.in. za stosunki z Polonią i Polakami na Wschodzie oraz wizyty premiera na Wschodzie. Od 2000 do 2001 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2001–2003 współpracował stale z Centrum Stosunków Międzynarodowych, gdzie zajmował się głównie sprawami polityki wschodniej.

W latach 2000–2002 prowadził wspólnie z Janem Ołdakowskim Galerię Off.

W 2002 roku wystartował w wyborach samorządowych. Został radnym na warszawskiej Ochocie. Funkcję radnego oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy pełnił do 2005 roku.

W latach 2003–2005 był dyrektorem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Współtworzył m.in. koncepcje takich projektów, jak: Mazowiecka Akademia Książki, dokumentacja sztuki ludowej na Mazowszu. W tym samym czasie był współtwórcą koncepcji i realizatorem Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2004–2005 wraz z Janem Ołdakowskim przygotował koncepcję Muzeum Ziem Zachodnich dla władz województwa dolnośląskiego.

W 2005 roku został dyrektorem Biura Prasowego Urzędu m.st. Warszawy. Współtworzył Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, szczególnie program stypendialny Centrum. W 2005 roku wystartował w wyborach do Sejmu RP. Został wybrany posłem na Sejm V kadencji. Był przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2005–2006). Od lipca 2006 do listopada 2007 roku pełnił funkcję Wiceministra Spraw Zagranicznych.

W Collegium Civitas oraz Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej prowadził zajęcia dotyczące polityki wschodniej. Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. W latach 2007–2008 doradzał dyrektorom Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W 2007 został ponownie wybrany do Sejmu RP. W VI kadencji Sejmu RP pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

Jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN (urlop bezpłatny). Publikuje na temat polskiej polityki wschodniej, spraw międzynarodowych oraz polityki kulturalnej i historii XX wieku. W styczniu 2011 roku w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kofmana, zatytułowaną „Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989. Próba reformy w systemie władzy”.

W 2009 roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. W Brukseli zajmuje się przede wszystkim kwestiami stosunków Unii Europejskiej z krajami byłego ZSRR, głównie Ukrainą. Z tego też względu został wybrany na Przewodniczącego Komisji UE–Ukraina.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter