Polityka Rodzinna

prof. Julian Auleytner

Wykładowca akademicki, specjalista od polityki społecznej, członek prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor blisko 300 publikacji z zakresu polityki społecznej. Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

dr Agnieszka Chłoń – Domińczak

Polska ekonomistka, w latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego jako analityk i wicedyrektor. Od 1999 do 2002 była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. Była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH w Warszawie.

Bartosz Marczuk

Dziennikarz i publicysta; ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent Studiów Podyplomowych – Studium Bezpieczeństwa Narodowego na UW, słuchacz studiów doktoranckich „Ekonomia Pracy” w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych; ekspert Instytutu Sobieskiego.

Iwona Michałek

Konsultant ds. kadry kierowniczej w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz liczne studia podyplomowe i kursy zawodowe. Nauczyciel dyplomowany. Była wicekurator oświaty w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Wanda Mokrzycka

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracowała m.in. z Gościem Niedzielnym. Autorka książki „Dziewczyna na godzinę”, wyd. Salwator. Autorka felietonów z cyklu „Matka w sieci” na portalu ObserwatoriumRodzinne.pl

Edyta Poncyljusz

Matka czwórki dzieci, ukończyła organizację i zarządzanie na Wydziale Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Pracowała jako menadżer w branży kosmetycznej i ubezpieczeniowej. Obecnie wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania uzupełnia praktyką menadżera i organizatora życia codziennego własnej rodziny.

Stephan Raabe

Były dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, obecnie szef tej instytucji w Poczdamie. W latach 1987-1991 pracował w College’u Chrześcijańskich Nauk Społecznych przy Uniwersytecie w Bonn. W kolejnych latach pełnił funkcję Kierownika Działu Edukacji Politycznej Archidiecezji Berlińskiej. Od 2002 do 2004 był Dyrektorem Zarządzający Związku Rodzin Katolickich w Niemczech. Działalność publicystyczną prowadził dla takich pism, jak: „Tagespost”, „Rheinischer Merkur”, „Neue Ordnung”, „Politische Meinung”.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter