Polityka rolna

Michał Marciniak

Ekspert ds. funduszy europejskich i rozwoju obszarów wiejskich. Prawnik, w latach 2009-2011 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, wcześniej pracował w centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stypendysta programu „Lider w społeczeństwie obywatelskim” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz „Future EU Leaders’ Academy (FEULA)” EUROPEUM Institute for European Policy w czeskiej Pradze. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Studiował na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie. Ekspert Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader i Fundacji Energia dla Europy.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter