Bliski Wschód

Marek Połoński

Absolwent Studiów Służby Zagranicznej i Międzynarodowej UAM w Poznaniu, administracji publicznej BWSH w Koszalinie oraz Szkoły Żandarmerii Wojskowej przy WSO w Poznaniu (oficer rezerwy). Odbył staż m.in. w Biurze Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ. Jest redaktorem działów Bezpieczeństwa, Europy Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu na Portalu Spraw Zagranicznych. Analizuje bezpieczeństwo międzynarodowe, a w szczególności zagrożenia terrorystyczne na Bliskim Wschodzie oraz w krajach byłego ZSRR.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter