Samorząd terytorialny

Grzegorz Kądzielawski

Absolwent Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant na na WPiA w dyscyplinie prawo. Ukończył Studium Polityki Zagranicznej w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wykładowca akademicki. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Prezes Zarządu Fundacji Energia dla Europy.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter