Publikacje

Raport „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”

28 listopada 2013 | Autor

Chcemy rozpocząć dyskusję na temat kierunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości i sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy – pisze Grzegorz Kądzielawski w raporcie „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”. Naszym celem jest uświadomienie rządzącym problemów, z którymi spotykają się młodzi ludzie, chcący założyć własną fi†rmę czy przychodzący po wsparcie do urzędu pracy. Wierzymy, że rekomendacje zawarte w raporcie
[czytaj dalej…]Raport „Francuska polityka rodzinna: od inwestycji do sukcesu”

22 października 2013 | Autor

Francja należy do państw prowadzących najbardziej rozwiniętą polityką rodzinną na świecie i jest europejskim liderem pod względem współczynnika dzietności – pisze Rafał Frąc w raporcie „Francuska polityka rodzinna: od inwestycji do sukcesu”. Jakie są źródła powodzenia francuskiego modelu wsparcia rodziny?  Autor wskazuje na wiele czynników, począwszy od polityki fiskalnej, poprzez długość urlopów a na polityce
[czytaj dalej…]Połoński: Egipt – „Nie podróżuj”

3 października 2013 | Autor

Protesty społeczne i konflikty zbrojne w krajach arabskich trwają już od grudnia 2010 roku, a światowe media wyniosły pod niebiosa „Arabską Wiosnę” niosącą falę demokratyzacji. Przyczyną ich wybuchu było niezadowolenie obywateli z warunków życiowych, bezrobocie, rosnące ceny żywności, a także korupcja i nepotyzm władz oraz ograniczanie swobód obywatelskich przez autokratyczne reżimy. Świat liczył na demokratyczne
[czytaj dalej…]Marciniak: Nowe zasady oznaczania wyrobów budowlanych

30 września 2013 | Autor

23 sierpnia weszła w życie nowelizująca ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Zgodnie z nowymi przepisami, do każdego wyrobu budowlanego powinna być dołączona informacja nie tylko o jego zgodności z obowiązującymi normami jakości, ale także o właściwościach użytkowych produktów i możliwych ich zastosowaniach. Celem wprowadzonych zmian jest poprawa przejrzystości i skuteczności
[czytaj dalej…]Zachwiana równowaga. System szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie

20 sierpnia 2013 | Autor

Zmniejszenie nierównowagi we współpracy między polskimi i ukraińskimi uczelniami jest niemożliwe bez systematycznych zmian ukraińskiego szkolnictwa wyższego – piszą autorzy raportu „Zachwiana równowaga. System szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie”.  Jehor Stadnyi i Iryna Svityashchuk porównali w nim warunki studiów dla osób z zagranicy w Polsce i Ukrainie. – Kluczowym problemem polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej
[czytaj dalej…]M. Marciniak – Do kiedy wniosek o kontrolę gospodarstwa ekologicznego?

12 sierpnia 2013 | Autor

Zgodnie z przepisami unijnymi każdy producent ekologiczny podlega obowiązkowej kontroli co najmniej raz w roku. Niektórzy rolnicy opóźniają się z zawnioskowaniem o kontrolę do Jednostki Certyfikującej. Jaki jest zatem termin graniczny wniosku o kontrolę? Rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija, o czym świadczyć może ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych. Według stanu na koniec
[czytaj dalej…]Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

22 lipca 2013 | Autor

  Na ukończeniu są pracę nad rządowym projektem ustawy nowelizującej ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych jeszcze pod koniec 2012 roku. Nowelizacja wynika z konieczności wdrożenia w kraju dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.   Na ukończeniu są pracę nad rządowym projektem ustawy nowelizującej
[czytaj dalej…]Marciniak: uproszczenie dotacji rolniczych poprzez projekty parasolowe

26 czerwca 2013 | Autor

W PROW 2014-2020 szykują się zmiany w programie Leader. Popularne Małe projekty przybiorą formę mikro dotacji dostępnych z projektów parasolowych wdrażanych przez LGD. „Umbrella project”, potocznie zwane projektami parasolowymi to system wdrażania projektów finansowych. Realizacja projektów parasolowych w PROW 2014-2020 przez LGD polegać będzie na tym, że LGD aplikuje o środki do Urzędu Marszałkowskiego.M. Marciniak: Co z działaniami samorządowymi w PROW 2014-2020?

12 czerwca 2013 | Autor

W resorcie rolnictwa trwają prace nad projektem PROW 2014-2020. Ważą się losy systemu wdrożenia poszczególnych działań PROW. Czy wdrażane przez samorządy działania PROW będą realizowane po 2014 roku przez ARiMR? W PROW 2007-2013 zadania w zakresie wdrażania sześciu spośród 23 działań PROW zostały delegowane przez Instytucję Zarządzającą do samorządów. Działania PROW wdrażane przez samorządy mają
[czytaj dalej…]Marciniak: Jeśli nie dotacje, to co? Instrumenty finansowe dla MSP

11 czerwca 2013 | Autor

Jedną z najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości na wsi jest bariera finansowa, czyli trudności ze zdobyciem funduszy na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Wprowadzenie mikro kredytów i poręczeń z PROW może ułatwić MSP tani dostęp do finansowania. W opublikowanym w październiku 2011 roku pakiecie rozporządzeń dotyczących funduszy unijnych na lata 2014-2020 Komisja Europejska wskazała na konieczność zwiększenia
[czytaj dalej…]